Nieuwsbrief februari 2011

We hebben de wereld in bruikleen!

Rentmeesterschap is eigenlijk een prachtig woord: we hebben de dingen slechts in bruikleen, uiteindelijk moeten we alles zo goed mogelijk doorgeven. Dat is een grote verantwoordelijkheid.
Sinds we 2011 schrijven houdt me deze gedachte enorm bezig.

Toen we destijds, nu zo’n 20 jaar geleden, Les Grangeonnes kochten, was ik helemaal overtuigd van deze gedachte. Mensen lachten om mijn naïviteit, “je doet dit toch gewoon voor jezelf” was hun reactie. Je steekt je toch zelf in de schulden? Niemand heeft toch gezegd dat jij  deze boerderij moest kopen en opknappen?

Nu 20 jaar later, staan we aan de vooravond van het loslaten van deze plek: Les Grangeonnes is weer helemaal geworden wat het oorspronkelijk was: een spirituele plek waar mensen samen kwamen. Nu is het tijd dat anderen de plek nieuw leven inblazen vanuit dezelfde gedachte dat je Les Grangeonnes slechts in bruikleen hebt.

Binnen ons werk zijn we steeds bezig met inzichten verwerven. Toch merken we steeds meer dat inzicht niet automatisch leidt tot uitzicht! Je dient wel iets te doen met je inzichten om er een betere wereld van te maken. Te beginnen bij jezelf. Dat we steeds aan de weg timmeren is voor iedereen zo onderhand wel bekend, maar dat we daarbij ook steeds meer erkenning krijgen, weet nog niet iedereen.

Zo hebben we onlangs vrijstelling gekregen voor b.t.w.-betaling op onze opleidingsprijs. We hebben spannende maanden achter de rug omdat per 1 januari 2011 definitief het b.t.w.-tarief in zou gaan. Dat zou voor onze opleidingen de nekslag zijn want dan komt er nog eens zo’n 20% bovenop. Toen we uiteindelijk gescreend werden: leerplan werd geanalyseerd, de organisatie werd gecontroleerd en de onderwijsbevoegdheid van Peter-Jan en Loek werden nagetrokken, kwam het verlossende antwoord: ingeschreven in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs en vrijgesteld van het b.t.w.-tarief voor de komende vier jaar. Daarna volgt een nieuwe visitatie.Een felicitatie waard, vind je niet?
Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (www.cpion.nl) heeft het onderzoek naar onze opleiding verricht.

Intensieve Residentiële Training in maart van start.

Op onze website – www.het-ihc.nl – kun je het uitvoerige lesprogramma lezen.

Waarom gekozen voor een residentiéle training?
Voor veel mensen is het prettiger om een periode zichzelf helemaal onder te dompelen in het eigen proces in plaats van maandelijks een weekend te volgen. Het voegt een dimensie toe: je leeft als het ware op een cultuureilandje – ver weg van de thuissituatie – waardoor je ook geen impulsen krijgt vanuit je thuissituatie en daadwerkelijk kunt werken aan je eigen proces.

“Wat beweegt je in het leven?” wordt dan een essentiële vraag waarop je in een veilige omgeving een antwoord gaat vinden. Jouw leven krijgt een extra dimensie doordat je leert thuiskomen bij jezelf, jouw wijsheid en jouw levensopdracht. We zijn allemaal op avontuur en elk avontuur begint met een roep of een roeping. In deze fase bevind jij je in een comfortzone, een soort sluimertoestand. Die comfortzone ziet er voor iedereen anders uit. Voor de een is het de leegheid van elke avond voor de televisie te zitten. Een ander loopt vast in een relatie of werk zonder toekomstperspectief.

Vaak dwingt je het leven op een goed moment een stap te zetten en de comfortzone te verlaten, bijvoorbeeld als de pijn te hevig wordt of wanneer er een acute crisis zich aandient.
Kun jij de oproep horen? Weet jij wat je roeping is in het leven? Zijn de koers en de bestemming in je leven duidelijk? Wil jij je laten inspireren om de antwoorden op deze vragen gaandeweg te ontdekken?

Ben je bereid om je zekerheden en geregelde bestaan los te laten en in het onbekende te stappen? Pas als jij volmondig ‘ja’ kunt zeggen en in het onbekende kunt springen, kan het grote avontuur beginnen.

Wij wachten op jou!
Wij zijn er voor jou om brandende vragen te stellen over de zin en bestemming van je leven. Je legt jezelf het vuur aan de schenen. Je gaat je afvragen wie je werkelijk bent, wat de reden is dat je leeft, wat is je missie en wat heb jij de wereld te geven?

Deze Intensieve Residentiële training begint op zaterdag 5 maart tot zaterdag 19 maart in Frankrijk en vanaf woensdag 1 juni tot en met zondag 5 juni in Nederland.

Je gaat mensen vanuit de wetenschap en de kunst ontmoeten (prof.dr.ir. Iteke Weeda en Lenny Kuhr)

Kosten voor het hele traject slechts 1950 Euro.
Inschrijven via de website (download het inschrijfformulier)

Op 09-02-2011, categorie: Nieuwsbrieven door admin