Nieuwsbrief Juli 2011

Hoe ziet jouw museum er uit?

Stel je voor dat elke dag van je leven werd opgetekend. Hoe jij je voelde, welke mensen je sprak, hoe jij je tijd besteed hebt. En dat er dan aan het eind van je leven een museum gebouwd werd, een museum waarin men precies kan zien hoe je door het leven gegaan bent. Als je 80% van je tijd besteed hebt aan een baan die je niet leuk vond, gaat het museum voor 80% over het feit dat je ongelukkig zat te wezen in een baan die je niet leuk vond.

Als je vriendschappelijke betrekkingen hebt onderhouden met 90% van de mensen met wie je te maken krijgt, is dat wat er te zien zou zijn. Maar als je boos en onredelijk was, en tegen 90% van de mensen met wie je te maken kreeg hebt staan schreeuwen, zou men dat te zien krijgen. Als je dol was op de natuur, of graag tijd doorbracht met je kinderen of vrienden, of met iemand die je na staat van het leven had willen genieten, maar slechts 2% van je leven besteed hebt aan het warm houden van die liefdes, dan zou je nóg zo hard kunnen wensen dat het anders was, maar slechts 2% van je museum zou dááraan besteed worden.

Stel je voor wat het zou betekenen om tegen het einde van je leven door dat museum te lopen. Hoe voel je je dan? Hoe voel je je, in het besef dat je voortaan herinnerd zult worden zoals je in dat museum wordt afgebeeld? Iedereen die er binnenkomt weet precies wat voor mens je geweest bent. Wat je nalaat is niet gebaseerd op je dromen of op het leven dat je als ideaal had, maar op hoe je werkelijk geleefd hebt.

Stel je voor dat de hemel, of het hiernamaals, of hoe je dat ook maar zien mag, in feite eruit bestaat dat je voor eeuwig rondleidingen moet geven in je eigen museum.

In de zomerweek bouwen we aan ons eigen museum!

Ben je geraakt door het bovenstaande verhaal, dan is de Zomerweek in de Ardèche écht iets voor jou. Samen gaan we op weg om jouw REDEN VAN BESTAAN duidelijker te krijgen. Je krijgt inzicht in je vijf grote levenswensen om van daaruit een stratgie te gaan ontwikkelen om jouw échte reden van bestaan te voeden.

Een week waar geen concessies gedaan worden omdat je wilt werken aan jouw authentieke museum en geen genoegen meer wilt nemen met ideale plaatjes die toch geen werkelijkheid vormen. Je wilt gaan voor jouw werkelijkheid en daar alles voor investeren. Je wordt weer je eigen persoonlijke leider van je eigen leven. Dat kan alleen jijzelf toch maar zijn? Je kunt je niet langer meer verschuilen achter anderen, of anderen de schuld geven voor het leven dat je nu leidt maar dat je eigenlijk niet wilt leiden!

Vaak brengen onvervulbare verlangens ons bij het existentiële verdriet. Binnen de Loek Knippels Academie zijn we dan ook tot de ontdekking gekomen dat vier gegevenheden voor counseling/therapie bijzonder relevant zijn:

  • de onvermijdelijkheid van de dood voor onszelf en voor degenen die we liefhebben;
  • de vrijheid die we hebben ons leven vorm te geven die we willen;
  • onze essentiële eenzaamheid;
  • en ten slotte de afwezigheid van een duidelijke zin of betekenis van het leven.

Laat je raken en sta open voor dit ‘levensavontuur’. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn omdat je tevredenheid met het leven nu inzichtelijker wordt.

Datum: Zaterdagavond 23 juli tot zaterdagochtend 30 juli 2011.
Kosten: € 650,= inclusief alle maaltijden/drankjes, exclusief bed!
Je slaapt in je eigen meegebrachte tent of je betaalt € 105,= extra voor één van de 20 bedden in de drie gastenhuizen of de twee boshuisjes. Studenten van de Loek Knippels Academie betalen all in: € 550,= (in eigen tent).
Er is een parallellopend kinderprogramma deze week, begeleid door deskundigen en de kosten daarvan bedragen: € 350,=.

Aanmelden: Via de email: info@het-ihc.nl of rechtstreeks bij Loek en Peter-Jan in Frankrijk: 00.33.4.75.06.32.54

Aanmelden voor nieuw studiejaar

In september 2011 gaat het nieuwe studiejaar weer van start. Wanneer je je nu aanmeldt, word je in september uitgenodigd voor het motivatie-gesprek. In dit gesprek wordt duidelijk of jij écht in jezelf wilt/kunt investeren om jouw roer om te gooien. “Geluk is je geboorterecht” is het uitgangspunt binnen de academie. Dat veronderstelt wel dat we bereid moeten zijn om terug te gaan naar onze opvoeding en de pijn die we daar hebben opgelopen, willen helen. Dit helingsproces wordt sterk gestimuleerd door alle spiegels van je mede-studenten en het vraagt van jou de bereidheid om in die spiegels te leren kijken. Zelfreflectie is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de jaartraining.

Na het eerste jaar kun je altijd nog – in samenspraak met de trainers – besluiten om de beroepsopleiding tot coach en/of counselor te volgen.
Het eerste jaar – het zelfrealisatiejaar – is voor iedereen een voorwaarde om aan de opleiding te mogen beginnen.
Bezoek onze website en lees daar uitvoerig over de opleiding, en vraag de data en kosten overzichten aan:  info@het-ihc.nl

Op 02-07-2011, categorie: Nieuwsbrieven door admin