ZEVEN KAARSEN

Tijdens de Kerstdagen hadden we zeven antieke kandelaren bij elkaar gezet met een speciale intentie: elk moment stonden we even stil bij zeven mensen die het nodige ‘licht’ verdienen voor de komende periode. De kaarsen hebben de gehele afgelopen week gebrand en branden nu nog tot en met nieuwjaarsdag, opdat deze mensen het Licht in het nieuwe jaar mogen ervaren.

Kaars 1:     Voor Anna en Ben, die samen vechten om de ziekte van Ben te  bedwingen.

Kaars 2:     Voor Agaath en Jan, mijn broer die ernstig ziek is en zijn partner om verlichting te vinden tijdens dit indrukwekkende proces.

Kaars 3:     Voor alle eerste jaars studenten opdat zij het Licht vinden voor het eigen proces en grenzen durven verleggen.

Kaars 4:     Voor alle tweede jaars studenten opdat ze inzien dat theorie en praktijk elkaar ondersteunen wanneer je je kwetsbaar blijft opstellen.

Kaars 5:     Voor alle derde jaars studenten opdat ze als lichtend voorbeeld hun steentje mogen bijdragen aan een andere, betere wereld, te beginnen bij zichzelf.

Kaars 6:     Voor alle vierde jaars studenten opdat zij in het komende jaar feeling krijgen met hun roeping van het prachtige vak als therapeut.

Kaars 7:     Voor onszelf, ons eigen proces opdat het Licht ons komend jaar bevrijding en vreugde zal brengen zodat we verder kunnen werken n ons nieuwe project.

Bij dit alles hopen we natuurlijk dat het ‘Licht’ werkelijk hen zal bereiken opdat ze steun ondervinden van velen die aan hen denken.

Vandaag las ik het volgende:

Domme mensen verloochenen hun ideaal,

Verstandige mensen vechten voor hun ideaal,

Wijze mensen (be-)leven hun ideaal.

We hopen van harte dat alle kaarsen (mensen) het échte ideaal dichterbij brengen.

Op 31-12-2011, categorie: Blog door Loek Knippels