Nieuwsbrief januari 2012

Een empathisch 2012 toegewenst

Een Joods-Amerikaanse legerofficier die arts en psychiater is, mag tijdens de Neurenberg-rechtbank de Nazi’s interviewen om duidelijk te krijgen waarom de Holocaust kon plaatsvinden. Het is schokkend en herkenbaar tegelijkertijd, toen de interviewer gevraagd wordt wat hij van de interviews heeft geleerd:

“Ik heb geleerd dat het kwaad de afwezigheid van empathie is. Het is het absolute onvermogen te voelen wat een ander mens voelt”.

Deze uitspraak heeft me erg beziggehouden tijdens de Kerstperiode en uitkijkend naar het magische nieuwe jaar 2012. Het jaar waarover veel zogenaamde goeroe’s en de Maya-kalender zo onheilspellend zijn. Er dreigt van alles te gebeuren met de wereld, de mensheid….we worden met de dag onzekerder nu 2012 voor de deur staat.

En dan lees ik zo’n uitspraak en denk: “Hier zit het gevaar! 2012 wordt een rampjaar wanneer we niet leren om ons empathisch vermogen te vergroten naar onze medemens. De maatschappij is ongevoelig geworden voor de grote menselijke problemen die door de crisis zijn veroorzaakt. Banken hebben niks geleerd en dreigen zich allesbehalve empathisch op te stellen. De harteloosheid viert hoogtij. Voedselbanken zijn het gevolg van beperkte overtuigingen dat iedereen werk kan hebben, dat we geen armoede kennen in Europa. Politici sluiten hun ogen voor de werkelijkheid en Geert Wilders ziet zijn kans dichterbij komen: zijn honger naar macht. En dit alles is mogelijk omdat we onze empathie niet of nauwelijks ontwikkelen. Het kwaad kan geschieden of we zien in dat we elkaar écht nodig hebben en dat elk mens ertoe doet. Dan keert het tij en maakt de ongevoeligheid plaats voor échte betrokkenheid en zijn we in staat ons in te leven in de ander. Daar daagt 2012 ons allemaal toe uit.

We wensen je dan ook een heel empathisch 2012 toe.

Informatiemiddag: zaterdag 14 januari 2012

In het Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide te Westelbeers (n.b.) vindt op zaterdagmiddag 14 januari de eerste informatiemiddag plaats in 2012. Een speciale middag omdat de beide initiatiefnemers van het IHC en de LKA aanwezig zijn: Peter-Jan In der Rieden en Loek Knippels. Het is géén inloopmiddag, er is een vast programma van 14.00 – 17.00 uur (gratis toegang, wel graag even melden via email) Het volgende programma mag je verwachten:

  1. Welkom met koffie en thee
  2. Inleiding door Loek Knippels: Hoe worden we méér onszelf?
  3. Oefening door Peter-Jan In der Rieden: Ken jezelf.
  4. Loek Knippels: De 3 K’s binnen de opleiding/trainingen van het IHC:
    Kennis – Kunde – Kunst
  5. De opzet van de residentiële training, beginnend in februari 2012.
  6. Afsluiting.

Het conferentiehotel is gemakkelijk te bereiken en ligt in het fraaie natuurgebied in de gemeente Westelbeers, Spreeuwelsedijk 9. Je bent van harte welkom. Laat je raken.

Aan het einde van de middag is het mogelijk je in te schrijven voor de residentiële training en worden de intake-gesprekken gepland.

Therapie zonder het vermogen echt iets aan de omstandigheden in je leven te veranderen is slechts geklets!

Alle trainingen binnen het IHC maar ook de opleidingen binnen de Loek Knippels Academie zijn erop gericht om te vertrekken vanuit je eigen levenservaring en diepgewortelde beperkende patronen onder de loep te nemen en om te buigen naar definitieve veranderingen in je leven. Wanneer die verandering óók een verbetering oplevert, is onze missie geslaagd!

Aanrader:

In zijn boek “Eén ziel, één liefde, één hart – Verbonden zijn met alles en iedereen” van John E. Welshons (uitgegeven bij Ankh Hermes) trof ik de volgende uitspraak, die ons allemaal bezighoudt wanneer we kiezen voor een empathisch 2012.

“De kwestie is dat wij mensen om het geluk te vinden niet anders hoeven te worden dan we al zijn; we dienen er alleen mee op te houden te doen alsof we iets zijn wat we niet zijn”

Op 02-01-2012, categorie: Nieuwsbrieven door admin