Verzamel parels in je leven!

Ken je dat ook, dat je soms iets vertelt aan een ander en achteraf denkt: “Waarom heb ik dat toch verteld, het is totaal niet binnen gekomen!”

Zo ben ik zelf diverse keren geconfronteerd met mijn ‘missionarisdrang’ om anderen te attenderen op het leven dat ze leiden. “Je hebt het écht zelf in de hand”, begon ik mijn betoog, maar ik zag dat ze hun hart al afgesloten hadden.

Mijn moeder vertelde me eens haar zorgen over één van haar kleinkinderen, maar toen ik erop in wilde gaan, reageerde ze onmiddellijk: “Zeg er maar niks over hoor, want ze willen dat niet horen!”

Soms word je in je leven geconfronteerd met zaken waarover je beter kunt zwijgen omdat het anders ‘parels voor de zwijnen’  is.

Een student aan onze opleiding had het symbool van de parels zelf gekregen en was op onderzoek uitgegaan. Hij vond een verklaring op

www.arendlandman.nl die ik zo treffend vind, dat ik jullie die tekst niet wil onthouden.

“Parels vormen zich in oesterachtige zeemossels, enkele soorten zoetwatermossels en soms ook in slakken. Ze ontstaan als reactie op binnengedrongen vreemde delen tussen de schelp en de mantel of zelfs in het inwendige van de mantel. De buitenhuid van de mantel, het mantelepitheel, die gewoonlijk parelmoer vormt aan de binnenzijde van de schelp, omsluit echter ook binnengedrongen vreemde voorwerpen. En uit deze inkapsels ontstaat de parel.

In allerlei culturen zijn parels niet alleen het symbool voor uiterlijke rijkdom, maar ook voor innerlijke rijkdom. Parels worden ook wel geassocieerd met tranen. Zoals een glanzende parel ontstaat in een weekdier als gevolg van irritatie en pijn, zo kunnen tegenslagen en teleurstellingen er aan bijdragen dat de glans van de ziel zich gaat manifesteren. Het ervaren van pijn draagt er vaak toe bij dat mensen milder worden tegenover zichzelf en tegenover anderen.

Het boek “De parel in de pijn” gaat over de rijkdom die verborgen kan liggen in tegenslagen, teleurstellingen, verlies en verdriet. Lijden draagt een boodschap in zich die we alleen kunnen verstaan wanneer we het recht in de ogen kijken. Wie dat aandurft zal ontdekken dat lijden vaak wordt veroorzaakt door vooroordelen en angsten. We hebben allemaal onze eigen verdedigingsmuren die pijn moeten tegenhouden. Maar pijn is in het leven onvermijdelijk.

Wanneer pijn echter wordt geaccepteerd en doorleefd, wordt lijden omgezet in mededogen, inzicht en nieuwe kracht.

Parels worden ook in verband gebracht met spirituele wijsheid, esoterische kennis en de daarmee verbonden kracht. In vrijwel alle authentieke spirituele tradities wordt afgeraden om esoterische leringen over te dragen aan mensen die daar niet open voor staan.

Zwijgzaamheid ten aanzien van de mysteriën was een belangrijke eis binnen mysteriescholen. Waarschijnlijk zei Jezus daarom tot zijn leerlingen die het dichtst bij hem stonden (Matthéus 7:6): “Geef het heilige niet aan de honden en werp Uw parels niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen en, zich omkerende, U verscheuren”.

De parel is ook een symbool voor het geestelijke onsterfelijke principe in de mens dat zich bevindt ter hoogte van het hart, aan de top van de rechter hartkamer om precies te zijn. Iedere werkelijke spirituele ontwikkeling begint vanuit dit eeuwigheidsbeginsel dat geen deel uitmaakt van ruimte en tijd. Voor die spirituele kern bestaan verschillende benamingen: geestvonk, oeratoom, roos, lotus en parel. Bij de meeste mensen is dit geestelijke principe nog latent, slapend. Als het wordt gewekt, leidt dat in eerste instantie tot een verlangen dat zich uit in een intensief spiritueel zoeken.

Een mens volgt een spirituele weg als hij of zij de impulsen die uitgaan van de geestvonk volgt. Het gaan van zo’n pad gaat gepaard met spirituele bewustwording en fundamentele vernieuwing van de geest, ziel en lichaam. De basis daarvoor ligt in het verlangen dat voortkomt uit het ontwaken van de spirituele kern. Dat komt mooi tot uitdrukking in de onderstaande gelijkenis (Matthéus 13:45-46) waarin iemand zijn diepste verlangen volgt:

“Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die een schone parel zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die”.

Volgens mij is het daarom ook zo belangrijk om je in je leven te omgeven met ‘parels van mensen’. Mensen die je ondersteunen, die verderreikende vragen kunnen stellen, die kritisch zijn zonder cynisme, die oprecht het beste in jou boven halen. Omring je met die mensen en je zult merken dat je eigen ‘droom’ steeds dichterbij komt. Dat je waarlijk jouw levensparel vorm gaat geven.

Die uitdaging ligt voor ons, maar waak je voor pseudo-spirituele mensen, want zij doven je geestvonk!

Ikzelf betrap me er geregeld op dat mijn pleaser concessies doet, terwijl mijn ‘geestvonk’ me reeds gewaarschuwd heeft. “Laat los, natuurlijk ben ik ook angstig om het nieuwe levenspad te bewandelen, dat hoeft niemand nog eens extra te benadrukken, maar ik blijf zoeken naar parels in mijn leven omdat die mij voeden en inspireren”.

Ga jij mee op zoek? Laat eens horen wie voor jou de parels in jouw leven zijn. Stuur een e-mail naar info@loekknippelsacademie.nl Ik ben je zeer dankbaar.

Op 10-03-2012, categorie: Blog door peterjan