Nieuwsbrief April 2012

Ik moet steeds veranderen om mezelf te blijven!

Heel vaak krijgen wij de vraag of we binnen onze opleidingen ook aandacht besteden aan N.L.P of Mindfullness of Aura-healing? En geregeld stelt ons dat voor de keuze om de boel om te gooien, andere methodieken te integreren of afstand te doen van eigen methodieken. En dan zijn er weer die momenten dat we heel duidelijk hebben ‘waarom’ we bepaalde methodieken binnen ons arsenaal opgenomen hebben. Er zijn een aantal redenen daarvoor:

 1. Onze methodieken hebben hun bestaansrecht bewezen;
 2. De integrale benadering vanuit ons werken spreekt écht de héle mens aan;
 3. We hebben de filosofie achter de methodieken volledig geïntegreerd;
 4. Na 25 jaar is er een selectie ontstaan over wat wél en niet werkt;
 5. De verzekeringsmaatschappijen erkennen het fenomeen holistische gezondheidszorg;
 6. Meegaan met hypes zorgt voor onvoldoende diepgang;
 7. Onze methodieken zijn allemaal wetenschappelijk verantwoord en hebben een lange status van dienst;
 8. We zijn kritisch en zorgen ervoor dat al onze methodieken transparant blijven en overdraagbaar zijn;
 9. De 3 k’s van onze opleiding herken je in de rolmodellen van onze trainers en zijn een onderdeel van hun leven: Kennis, Kunde en Kunst;
 10. Geregeld zijn door hogescholen en universiteiten onze methodieken geëvalueerd en door de consumentenbond als hoog gewaardeerd.

Toch blijft het belangrijk om jezelf geregeld te vernieuwen! Niet vernieuwen in de zin van oude methodieken overboord gooien, maar nagaan of de methodiek nog actueel is en hoe die in te zetten is bij psychosociale problemen van deze tijd.

Daarvoor hebben we een ‘denktank’ van bijzondere mensen, die met ons meedenken, kritische vragen stellen en komen met suggesties. In het verleden was de belangrijkste persoon hier drs. Herman Bouwkamp. Hij was huisarts geweest in Nieuwendijk, maar vooral een pionier binnen zijn werk. Na zijn pensioen heeft hij meer dan 25 jaar ons werk ondersteund en was hij een goede vriend.
Herman komt nog geregeld op bezoek via mijn dromen en ingevingen. Het is dan ook om die reden dat ik zijn ‘geestelijk testament’ ga bewerken en binnenkort kom met de eerste artikelen in Spiegelbeeld.

Herman was een voorstander van de verdieping, uitdieping om vanuit nieuwe ervaringen te komen tot inzicht. “Inzicht is nodig om tenslotte door te handelen te komen tot uitzicht” was zijn gevleugelde uitspraak.

Nu we weer eens duidelijk hebben waarom we moeten blijven investeren in de methodieken, wordt het inzichtelijk dat de signatuur van de Loek Knippels Academie herkenbaar wordt. Een signatuur die kwaliteit, professionaliteit, innovatie en kunde inhoudt.

De 3 K’s zijn duidelijk zichtbaar binnen de Loek Knippels Academie.

Kennis: Je dient kennis te hebben van de verschillende methodieken, de filosofie achter de methodiek om de juiste methodiek in te kunnen zetten binnen je behandelingsplan. Deze kennis is aan tijd onderhevig, een snel veranderende tijd vraagt soms om herziening van de theorie, aanvulling waar nodig is, waarbij de kracht van de methodiek niet vergeten wordt.

Kunde: Je dient zelf de nodige ervaringen op te doen met de specifieke methodieken om te kunnen zeggen dat je ze beheerst. Na een eerste autorijles, rij je ook niet naar Parijs. Het integreren van de kennis en je ervaringen zorgt ervoor dat je kundig wordt. Dat je in staat bent om de juiste methodiek op het juiste moment in te zetten.

Kunst: Het leven is de leerschool. Daar leer je de ‘kunst’ van helen, van hoe je de bestaande methodieken in je leven hebt geïntegreerd. Het holistisch denken is dan ook een levensovertuiging waarbij de hele mens steeds centraal staat. Je kunt niet langer naar een probleem kijken en het isoleren alsof het alleen die persoon aan gaat. Die persoon vormt een onderdeel van een groter geheel en dat dient ook ‘geheeld’ te worden. Deze kunst duurt een levenlang en wordt elke dag verdiept omdat het leven draait om ervaringen opdoen.

Herman confronteert

Onze grote vriend en inspirator drs. Herman Bouwkamp schreef zelf zijn afscheidstekst, waaruit blijkt dat hij voorop liep in het werk van Dick Swaab. Herman was een groot voorstander van de prenatale psychologie zoals die door Loek Knippels is ontwikkeld. “Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven” aldus dr. Dick Swaab.

Loek en Herman wisselden elke week teksten met elkaar uit over dit thema en andere filosofische thema’s. Na de dood van Herman kreeg Loek alle teksten van Herman onder zijn beheer. Hij is nog maar recent begonnen met het herlezen van de teksten. “Ik was er niet eerder aan toe omdat verdriet mijn denken vertroebelde, ik heb namelijk nooit eerder zo’n intieme vriend gehad als Herman!” aldus Loek.

“Om te gaan zwemmen, moet je je schoenen uit doen. Om nu verder te leven, moet je je lichaam uit doen. Dat is dan gebeurd. Nog bedankt! Ons verder ‘contacten’ gaat via dromen en ingevingen. Ik zal voortdurend bij je zijn tot je ook komt. Maar dan is blijvend contact mogelijk.”

aldus Herman in zijn tekst voor zijn eigen crematie.

Komende maanden zal in het spirituele tijdschrift Spiegelbeeld geregeld een bewerkt artikel staan van Herman. De eerste artikelen gaan over:
Over Wijs Worden – Symboolgedrag – De relatie – Niks Doen!
Koop Spiegelbeeld of lees het in de bibliotheek.

Gratis workshops.

Op zaterdag 9 juni zal er in het Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide een open kennismakingsmiddag zijn waarbij het mogelijk is kennis te maken met de opleiding aan de Loek Knippels Academie door het volgen van enkele mini-workshops.

Zowel trainers als afgestudeerden zullen via korte workshops je kennis laten maken met de mogelijkheden tot het opzetten van een eigen praktijk of het zelf beter functioneren in je gezin of op de werkplek door het volgen van het zelfrealisatiejaar. Je schrijft je nooit in voor de totale opleiding omdat er elk jaar gekeken wordt of jij therapeutische kwaliteiten hebt (vooral kijkend naar je grondhouding) en of je ‘geroepen’ wordt om dit werk te gaan doen. Het is namelijk geen job van 9 tot 5. Het vraagt om een levensinstelling waarbij de 3 K’s (Kennis, kunde en kunst) met elkaar geïntegreerd worden vanuit een holistische levensfilosofie.

Natuurlijk zijn er ook elk jaar mensen die vooral kiezen voor het zelfrealisatiejaar om gewoon beter zichzelf te leren kennen. Naast het zelfrealisatiejaar start komend jaar ook weer de residentiële training. Speciaal bedoeld voor diegenen die al een therapeutische opleiding achter de rug hebben en zich nog specifiek in bepaalde methodieken willen verdiepen. (het omvat 2 losse weken in Frankrijk, waarbij je deelcertificaten kunt behalen)

Je bent van harte welkom: het is géén inloop-middag. Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur en vooraf aanmelden is noodzakelijk in verband met de planning van het aantal mini-workshops. Aanmelden via e-mail: info@loekknippelsacademie.nl

Mei – workshops volgeboekt

Het is niet meer mogelijk om je nog in te schrijven voor één van de twee dagworkshops van Peter-Jan In der Rieden, beiden zijn volgeboekt.

Ze worden echter herhaald in september, blijf de nieuwsbrief volgen en kijk voor actuele informatie op de website: www.loekknippelsacademie.nl

Workshops

De andere workshops – zoals de Zomerweek, de Masterclass met Lenny Kuhr en de module rondom seksualiteit – zijn nog opengesteld voor externen. De module seksualiteit kan nog slechts enkele mensen plaatsen.

Voor de zomerschool en de Masterclass wordt nu pas reclame gemaakt. Wie het eerst komt, heeft de grootste kans om deel te kunnen nemen. Voor de zomerweek wordt er weer een parallel-lopend kinderprogramma aangeboden.

 • De datum voor de Masterclass is van 1 – 8 september. In de volgende Nieuwsbrief kun je meer informatie lezen. Kijktip: op dinsdag 3 april is Lenny weer te zien op t.v. binnen het programma “De Matheüs Masterclass” met andere artiesten waaronder Gerard Joling, Yon van Eerd en Ivo Niehe.
 • Datum Zomerweek: 7 – 14 juli, kosten studenten IHC/LKA en Vrienden van het IHC: € 650,= voor externen € 750,=
 • Datum Module seksualiteit o.l.v. dr. Maarten Ghysels: 9 juni, 8 september, 15 september en 29 september o.l.v. Marjan Reuling. Kosten externen € 350,- Voor de studenten aan de LKA is dit een integraal onderdeel van hun opleiding.
 • Data voor de Residentiële Training:
  Week I: 13 – 20 oktober 2012;
  Week II: 12 – 19 januari 2013;
  Kosten € 750,= per week, all in.

In de volgende Nieuwsbrieven zullen de methodieken benoemd worden die door reeds opgeleide therapeuten gevolgd kunnen worden. Ook als nascholing te volgen. Na elke week ontvang je een certificaat.

Op 02-04-2012, categorie: Nieuwsbrieven door admin