Nieuwsbrief Juni 2012

Laatste Zomerschool op Les Grangeonnes!

Eindelijk is de kogel door de kerk: Grangeonnes is verkocht! Ons werk daar is klaar.

Het grote nieuwe avontuur voor ons gaat beginnen: de woon-werkplek scheppen op het kasteeltje Meunot in Zuid-Bourgondië. Er zal nog veel geregeld en gedacht moeten worden. We mochten gaan ‘vernieuwen’ om onze levensopdracht verder vorm te gaan geven: een zorgplek waar wonen en werken gecombineerd kan worden, en waar een plek is voor enkele mensen met een verstandelijke beperking die op onze plek weer zin kunnen geven aan het leven. We hebben al één persoon gevonden en het zou leuk zijn wanneer er geleidelijk aan ook een tuinman zich aan gaat dienen die bij ons zijn levensvervulling kan vinden.

Op Meunot willen we in het kasteeltje de kamers in orde brengen om onze studenten te laten verblijven en zal er tevens een groepsruimte en bibliotheek gecreëerd worden. In het koetshuis hopen we dat daar in de loop der tijd oude Wijzen komen wonen die na hun pensioen hun ‘kunst en kunde’ willen aanbieden aan onze studenten. We zoeken dan ook mensen die hun sporen in de samenleving verdiend hebben: een oude psychiater, psycholoog of therapeut(e) die na het pensioen zich niet wil bezighouden met de 3 B’s (bridgen, breien en biljarten) maar die de opgebouwde levenservaring wil doorgeven aan onze therapeuten in opleiding.

Mocht je iemand kennen, laat hem/haar contact met ons opnemen: we verwachten mensen die financieel willen investeren en die mee willen denken over de invulling van die bijzondere plek. We zijn bereikbaar: 00.33.4.75.06.32.54 of per e-mail: info@loekknippelsacademie.nl.

Het park bij het kasteeltje willen we cultureel gaan invullen: beeldentuin, concerten in de zomer en voordrachten voor een select publiek, naast een uitgebreide kruidentuin, groentetuin, boomgaard en rozentuin. Het wordt een plek om je op te laden en om je spiritueel te vormen. We wonen straks vlakbij enkele bekende spirituele plekken: Taizé en Para-le-Monial (de tweede bedevaartplaats na Lourdes).

Partir c’est mourir un peu

Nu we Les Grangeonnes gaan loslaten begint er een nieuwe fase in ons leven. Ons leven dat altijd in het teken stond van hulp aan de medemens. Nu zal ons focus nog meer gericht worden op hulpverlening en hulpvragen. We willen op Les Grangeonnes onze Laatse Zomerschool-week organiseren waarbij we met elkaar óók afscheid nemen van deze unieke plek. Ruim 20 jaar geleden troffen we een vervallen boerderijtje aan, omringd door weilanden. We hebben het getransformeerd tot een prachtige woon/werkplek met 3 gastenhuizen, een zwembad, uitgebreide parktuin, boshuisjes, een chalet waar wonen en werken een groot genoegen is.

Op deze plek gaan we met elkaar van 7 – 14 juli intensief aan het werk rondom onaffe zaken, vernieuwing in je eigen leven en durven gaan staan voor je levensopdracht, ondanks de geluiden van de economische crisis.

Deze economische crisis richt zich op materie, maar de mens is veel meer dan alleen zijn materie: zijn geest dient gevoed te worden. De mens dient te voelen waarom hij/zij hier op aarde is en wat hij/zij kan doen met zijn talenten. Dit stijgt vèr boven de crisis uit. Zolang criminele bankmensen zich blijven verrijken ten koste van de meerderheid, zitten we in een crisis. Wanneer echter deze ‘boeven’ aangepakt worden en er holistischer over geld en materie zal worden gedacht, zal er een omwenteling komen.

Geld, liefde en kracht zijn drie gelijke energieën die erom vragen serieus genomen te worden. Wanneer je dus aandacht geeft aan je (innerlijke) kracht, zal je liefde en je geld groeien. Durf het experiment maar eens aan te gaan….

Iedereen, zowel ouders met kinderen dan wel volwassenen zonder kinderen, zijn van harte welkom voor deze laatste Zomerschool-week op Les Grangeonnes. Er zal een parallel-kinderprogramma plaatsvinden en elke middag zijn er individuele sessies met één van de therapeuten. In de ochtend is het programma en ’s middags ben je deels vrij om te genieten van zon, warmte, zwembad en natuur én elkaar. De ontmoetingen die hier hebben plaatsgevonden hebben altijd een grote impact op de gasten.

Inschrijven kan vanaf nu. Zie voor verdere info onze website: www.loekknippelsacademie.nl

Het was een druk jaar voor Lenny Kuhr

Afgelopen maand is Lenny met haar partner Rob Frank enkele dagen bij ons geweest om bij te tanken en te genieten van de unieke plek. Het was al een soort afscheid nemen van Les Grangeonnes.

Rob heeft ons allemaal verrast met een culinaire maaltijd (zie mijn Blogtekst op de website) terwijl Lenny en ik filosofeerden over het leven.

Haar t.v.-optredens en haar concerten hebben ruim in de belangstelling gestaan. Tijd om even na te genieten en bij te komen van alle activiteiten.

Nu Grangeonnes verkocht is, hebben we gesproken over het uitstellen van haar Masterclass. Straks in het kasteeltje zal die weer plaats gaan vinden en dat geeft Lenny en Rob nu de kans om lekker vakantie te vieren. We gunnen het hen van harte.

Unieke Open Middag met GRATIS mini-workshops

Zaterdag 9 juni wordt een bijzondere dag: ’s morgens begint de module seksualiteit o.l.v. dr. Maarten Ghysels. Er zijn nog slechts 2 plaatsen vrij voor externen. Je kunt alle info vinden op onze website: www.loekknippelsacademie.nl

’s Middags begint een ‘andere’ informatie-middag: dit keer niet alleen verhalen, maar word je uitgenodigd om deel te nemen aan één van de drie mini-workshops die gratis gegeven worden. Het zijn workshops waarbij je één van de vele methodieken van de Loek Knippels Academie aan den lijve kunt ervaren.

Zo zal drs. Wim Donders een workshop geven rondom een uniek gespreksconcept: Human Social Functioning. Een methodiek die we binnen de opleiding al ruim 20 jaar hanteren.

Ook zal collega Willy Aarnoutse een methodiek laten ervaren: dramadialoog. Deze methode is ontstaan tijdens het werken binnen de opleiding en heeft zijn resultaten al bewezen. Boeiend en inspirerend om zelf eens te ervaren.

Loek Knippels (oprichter van het IHC en de LKA) zal werken met familie-opstellingen: geen Hellinger-opstellingen, maar zijn manier is doorspekt met zijn jarenlange ervaringen als pedagoog en therapeut en ontstaan tijdens zijn periode als leerkracht aan de basisschool waar hij al werkte met familie-projecties en regressie-tekeningen.

Stuur even een e-mail wanneer je wilt komen en geef je voorkeuren aan wat de mini-workshops betreft. Dan ben je verzekerd van je plek. info@loekknippelsacademie.nl

Introductie Vijfdaagse in september

Ook dit jaar beginnen we weer met een kennismakings-vijfdaagse waarbij je in contact komt met de diverse methodieken en daarna kunt besluiten of je wel/niet deel wenst te nemen aan het zelfrealisatiejaar.

Het zelfrealisatiejaar is een verplicht jaar voor iedereen die de opleiding tot coach of counselor wil gaan volgen. Zoals menigeen inmiddels weet is onze opleiding geaccrediteerd en deze erkenning houdt in dat jouw consulten na de afronding van je studie door veel verzekeringsmaatschappijen worden vergoed.

Elk jaar komen er vragen binnen van mensen die elders enkele jaren een opleiding hebben gevolgd en die graag bij ons willen ‘doorstromen’. We hebben daar strenge regels voor: je dient te kunnen overleggen dat je een periode lang aan jezelf gewerkt hebt middels leertherapie en/of een zelfrealisatiejaar. Dan volgt een gesprek en bekijken we met elkaar of instromen naar het 2e of 3e jaar wenselijk is.

Tot ziens: we zien elkaar op zaterdag 9 juni of aan het begin van de Zomerschool (7 juli)?
Je bent van HARTE welkom.

Op 04-06-2012, categorie: Nieuwsbrieven door admin