IHC Nieuwsbrief September 2012

Mens voor mensen zijn

Er wordt wel eens gezegd dat de initiatiefnemers van het Internationaal Holistisch Centrum en de Loek Knippels Academie gedreven, gepassioneerde en inspirerende mensen zijn. Dat kan niet anders: hoe hou je 25 jaar dit werk vol wanneer je niet gedreven en geïnspireerd bent. Peter-Jan In der Rieden en Loek Knippels hebben 25 jaar geleden ervoor gekozen écht te gaan voor hun droom: een eigen opleidingscentrum en een groepspraktijk voor additieve gezondheidszorg. De vraag blijft altijd hoeveel invloed hun inspiratie heeft gehad op al die honderden mensen die ofwel in de groepspraktijk kwamen of een training (korte cursus) of later een opleiding kwamen volgen?

Een oude tekst van Loesje illustreert heel duidelijk hun bevlogenheid:

“Streef onbekommerd naar het ideaal!”

En dat doen ze, nog steeds! Geloven in hun missie en die met vuur en vlam uitdragen, waardoor velen geraakt worden in het hart en zichzelf dan de vraag gaan stellen:

“Wat doet er werkelijk toe in mijn leven?

Het kan opnieuw zomaar gebeuren, dat je aangeraakt wordt door één van de verhalen/ervaringen van Loek en dat je besluit om exclusief voor jezelf een jaar uit te trekken om méér duidelijkheid te krijgen over jouw doel in het leven.

Dan is zo’n zelfrealisatiejaar de uitgelezen mogelijkheid om jezelf één jaar lang centraal te stellen en jezelf en je leven tot nu toe eens kritisch onder de loep te nemen:

Ben ik tevreden over mijn leven? Wat wil ik graag anders doen? Hoe komt het dat ik daar dan niet voor kies? Wat is mijn échte droom? Hoe word ik een gelukkiger mens en kan ik er weer zijn voor andere mensen?

Als één van deze vragen je wel eens bezig houdt, of je bent geïnteresseerd in de opleiding, kom dan naar de Open Middag op zaterdag 8 september (14.00 – 17.00 uur) in het conferentiehotel De Spreeuwelse Heide, Spreeuwelsedijk 9, 5091 KS Westelbeers. (gratis)

Daar worden alle trainingen van het IHC gegeven en ook de opleiding aan de Loek Knippels Academie vindt hier plaats – steeds in de weekenden waardoor je gewoon je dagelijks werk kunt aanhouden.

Wil je meer weten over het IHC of de Loek Knippels Academie bezoek dan onze website waar je het volledige programma kunt zien: www.loekknippelsacademie.nl

Voor alle duidelijkheid: het IHC is de organisatie die zich vooral bezig houdt met korte trainingen, bezinningsweken in Frankrijk en die enkele jaren geleden de onderwijsafdeling een eigen naam heeft gegeven: Loek Knippels Academie.

Dit was het cadeau van Peter-Jan aan Loek na 25 jaar samenwerken onder de naam IHC. Peter-Jan vond dat de grondlegger van de opleiding, die hard gewerkt heeft aan officiële erkenningen door beroepsverenigingen en zorgverzekeraars nu ook zijn naam mocht verbinden aan de opleiding.

Loek heeft vanaf het begin gestreefd naar transparantie en heeft om die reden externe gecommitteerden gevraagd om over zijn schouders mee te kijken tijdens de examens. Dit gebeurt inmiddels zo’n 20 jaar en sinds die tijd zijn veel externe deskundigen getuige geweest van het niveau van de opleiding. En een enkele keer is een gecommitteerde uiteindelijk zelf weer trainer/docent geworden binnen de opleiding (drs. Ria Hopman) en is haar plaats ingenomen door een andere gecommitteerde vanuit een andere beroepsgroep. Zó blijven we vernieuwen en investeren in mensen.

Zelfrealisatiejaar: Wat kan ik daar mee doen?

Wanneer je zoekend bent naar de ‘zin en betekenis’ van je leven, is zo’n jaar een prachtige investering in jezelf. Een jaar waarin je werkt en ‘sleutelt’ aan jezelf om terecht te komen bij je oorspronkelijke vraag:

“Wie ben ik? Wat kom ik hier doen op aarde met mijn talenten?”

Het is echter ook een verplicht basisjaar voor de opleidingen omdat mensen in het eerste jaar vooral sleutelen aan zichzelf. Die eigen kennis en inzichten zijn van grote waarde wanneer je later besluit om beroepshalve met mensen te gaan werken. Het uitgangspunt blijft immers:Mens, ken U zelf!

Wanneer je veel oude patronen hebt doorbroken, eigen pijnlijke thema’s uit je leven een plek hebt gegeven, dan is er in je hart ruimte voor de ander. Heb je dit echter niet gedaan, dan is het gevaar groot dat je vanuit je eigen beperkte ervaringen anderen advies gaat geven. Binnen onze opleiding waken we juist over dit fenomeen (in de literatuur noemen we dat overdracht en tegenoverdracht).

De economische crisis maakt mensen bang om te investeren. Het zelfrealisatiejaar is echter de ‘beste investering’ die je kunt doen, aldus een oud-student aan onze opleiding. Weer een andere studente, die tijdens haar laatste levensfase aanklopte bij het IHC verwoordde het als volgt:

“Het beste wat me ooit in mijn leven is overkomen: het IHC!”

Na haar sterven, heeft haar groep haar begeleid naar haar laatste rustplaats midden in de bossen bij Zeist en tijdens het afscheid klonk de bekende IHC-muziek: “Wie ben je?” het lied van Lenny Kuhr.

Het zelfrealisatiejaar begint met een Introductie Vijfdaagse van woensdagavond 19 september om 19.30 uur tot en met zondagmiddag 23 september 17.00 uur. Je maakt kennis met enkele trainers en co-trainers en methodieken waarmee gewerkt wordt binnen het zelfrealisatiejaar. (o.a. tekening-analyse, psychodrama, familie-opstellingen, emotioneel lichaamswerk).

Deze Introductie Vijfdaagse is ook als losstaande workshop te volgen. De kosten hiervoor bedragen € 710,= inclusief verblijf.

Wil je de open middag bezoeken en/of je inschrijven voor deze Introductie Vijfdaagse, mail dan naar info@loekknippelsacademie.nl

Op 07-09-2012, categorie: Nieuwsbrieven door admin