IHC Nieuwsbrief Oktober 2012

VERTROUW en bereik wat je wilt….

September was een bijzondere maand! Diverse workshops gegeven en geen inschrijvingen voor het nieuwe jaar, hoe is het mogelijk? Het betkent dat we opnieuw staan voor een ‘koerswijziging’ in ons doen en laten. Makkelijk gezegd wanneer je zelf nog niet weet hoe die andere koers er uit gaat zien.

Praten met goede vrienden en een ontmoeting met een oude vriend geeft vaak weer een nieuwe impuls. De ontmoeting met mijn oude vriend Bert Thomas kwam uit het niets: zijn dochter mailde dat ze graag naar de open middag wilde komen maar geen kans omdat ze als mantelzorger voor haar vader optrad. En toen ging het balletje rollen. Er kwam weer contact en er volgde een ontroerende middag, vol herkenning en bemoediging. Aan het ende van de middag zei Bert heel spontaan: “Ik zou een zak met geld moeten hebben, die zou ik je zó geven omdat jullie werk zo waardevol is, maar helaas ik heb die zak niet, wel enkele namen van bijzondere mensen waarmee je eens contact kunt opnemen”.

En er komen bijzondere mensen op ons pad. Op een zondagochtend zaten we in Breda te brainstormen met een Andere oude vriend vcan ons die mee wil denken nu we op een kruispunt in ons leven staan: “Hoe nu verder?” Hij is betrokken bij ons werk en volgt ons vanaf het begin. “Het zijn zware tijden wanneer je je hoofd laat hangen n.a.v. alle crisiberichten, maar aan de andere kant is het nu ook een uitdaging voor jullie om je levenswerk vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik kom graag binnenkort naar Meuot met een vriend van me om daarover verder te praten”. Die afspraak ligt er.

Daarna nog een bezoerk gebracht aan mijn zieke broer, waarvan zijn dochter bij ons in de opleiding zit. Hij was erg ontroert en zei bij het afscheid nemen: “Ik wil in ieder geval het examen van mijn dochter nog meemaken!” Dat is over twee jaar dacht ik bij mezelf. De ontroering blijft lang in me nasudderen, nu ik merk dat hij ons zó vertrouwt. Dat is binnen de familie wél anders. We blijven die ‘aparte mannen’ die hun eigen weg gaan en nooit bij familiebijeenkomsten aanwezig zijn. “Je hebt wel bereikt wat je écht wilde in je leven” zei een neef tegen me “en dat hebben de meeste familieleden niet gedaan”.

Holistische leergang in modules.

Vanaf januari 2013 zullen er diverse modules aangeboden worden waardoor je onze opleiding ook in korte, losse onderdelen kunt volgen. De modules worden op verschillende plaatsen in Nederland gegeven (soms in een weekend maar ook door de week) Bekijk regelmatig de website waar de laatste ontwikkelingen op vermeld staan.
Vanaf januari gaan er in ieder geval in Vlissingen enkele modules van start: familie-opstellingen, tekening-analyse relaxaties en visualisaties. Mocht je belamgstelling hebben, twijfel niet en download het inschrijfformulier vanaf de website: www.loekknippelsacademie.nl

Oproep vrijwilligers/vaklui.

Komende periode gaan we de balans opmaken wat we kunnen gaan doen aan de restauratie van het werkkasteel Meunot, waar straks niet alleen de trainingen en de opleiding wordt gegeven – de zogenaamde Frankrijkweken – maar waar we in de toekomst ook een kleinschalig zorgcentrum van willen maken.

We willen dit echter realiseren met vrijwilligers die écht als vakmensen elders gewerkt hebben. Dit kunnen mensen zijn die tijdelijk werkloos zijn of die inmiddels gepensioneerd zijn en het heel fijn vinden om hun kennis en kunde met ons te delen.

Met deze groep vrijwilligers willen we over enkele maanden hier aan de slag. Heb je interesse, laat het ons weten en stuur een mailtje naar ons met daarin vermeld je kwaliteiten. Uit de aanmeldingen maken we een keuze om met hen om de tafel te gaan zitten in Nederland.
Je stuurt je mail naar: info@het-ihc.nl

Op 10-10-2012, categorie: Nieuwsbrieven door admin