IHC Nieuwsbrief November 2012

Geslaagde Frankrijkweek in Bourgondie.

Van 6 tot 13 oktober was hier de eerste nieuwe Frankrijkweek van dit seizoen. Op onze nieuwe woon-werkplek kunnen we nog geen gasten ontvangen maar we vonden een prachtige locatie hier in de regio.

Met 7 studenten en 2 externe cliënten hebben we kunnen werken. De sfeer was optimaal, de ontmoetingen confronterend en uitnodigend. De sessies hadden een hoog professioneel gehalte en de beide cliënten waren dan ook dik tevreden over hun week.

We kijken terug op een groep mensen die werkelijk de filosofie van het behandelplan begrijpen en die weer eens met de neus op de feiten zijn gedrukt dat het kunnen werken met een methodiek belangrijk is, maar essentiëler is het dat men de filosofie achter de methodiek begrijpt. Zonder inzicht geen actie en actie zonder inzicht leidt uiteindelijk tot niks!

Inmiddels ligt er op een prachtig labyrint hier in de parktuin: de moeite waard om het te lopen met een vraag in gedachte. Het lijkt soms op Zen-lopen: heel bewust je voeten zetten en het spoor volgen. Ik loop het labyrint elke dag.

Afscheid en een nieuw begin.

Op mijn verjaardag is Bert Thomas begraven. Bert had ik 6 weken eerder weer ontmoet. Hij was mijn oude directeur van de hogeschool. (zie blog op onze site) Zijn afscheid luidt bij ons een nieuwe periode in omdat we sindsdien een intensief contact hebben met zijn kinderen. Door zijn heengaan is een ander project van ons méér in het licht komen staan. Ik wil daar in een volgende Nieuwsbrief uitvoeriger over schrijven.

We werden ook geraakt door het sterven van Simon Jelsma, de oprichter van NOVIB en de bedenker van de postcodeloterij. Hij laat ons een mooi proces zien hoe je komt van een droom tot de realisering van je droom. Daar heb je 5 fasen voor nodig: dromen, denken, durven, doorzetten en doen.

Ik denk zelf dat wij nu in de fase van doorzetten zitten. De droom van ons levensdoel is duidelijk. We hebben er veel over gedacht en het besproken met anderen. We hebben de moed om het aan te gaan, zelfs wanneer we daardoor alles dreigen te verliezen. Maar juist nu – in deze crisistijd waarbij massaal mensen afhaken wat betreft hun persoonlijke groei en bewustwording – moeten we doorzetten en het gewoon gaan doen!

Korte cursussen – modules – gaan van start.

Zoals in de vorige Nieuwsbrief al gemeld is, zullen we vanaf januari in Vlissingen van start gaan met korte cursussen (zogenaamde modules) van één en twee dagen. Je kunt je daarvoor nu al inschrijven, rechtstreeks bij het centrum van Tasja Hut. Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.loekknippelsacademie.nl

Ook is het de bedoeling dat we in Nijmegen dezelfde modules aan gaan bieden. Drs. Jacques Neutelings zal de coördinatie en de intakes doen. Jacques is te bereiken via telefoon: 024 – 323.47.20. De data van deze modules staan ook op de website.

Oproep vrijwilligers geen succes!

Tot nu toe heeft niemand gereageerd op onze oproep in de Nieuwsbrief van oktober 2012. Dat betekent dat we een andere manier zullen moeten vinden om goede, gepassioneerde vaklui te vinden die samen met ons van deze plek een ‘cultuureilandje’ willen maken. Een plek waar mensen zich komen laven middels korte ontspanningsweken met behulp van yoga en meditatie, heling zoeken na een pijnlijke situatie in het leven en educatie in coaching en counseling.

We hebben wel enkele toezeggingen gekregen van vaklui, maar dit stond los van de Nieuwsbrief. Zo hebben onlangs de beide externe cliënten voor de 4e jaars hun medewerking aangeboden. Daar zijn we heel blij mee en zodra we beschikken over de juiste middelen kunnen we aan de slag. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.

Op 05-11-2012, categorie: Nieuwsbrieven door admin