GEVOELIG OF HOOG SENSITIEF?

In 1997 al publiceerden Elaine en Arthur Aron in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift “Journal of Personality and Social Psychology” hun bevindingen omtrent sensoryprocessing sensitivity, een term die in Nederland bekend is geworden als hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid.

Hoogsensitiviteit is de geneigdheid om zintuiglijke indrukken intenser te ervaren dan mensen met een minder sensitief zenuwstelsel: die zintuiglijke indrukken zijn verschillend van aard, uiteenlopend van geluid, licht, cafeïne, honger, pijn, kunst en stemmingen van anderen. Een van de negatieve gevolgen van deze intense verwerking is het gevoel overspoeld te worden door indrukken.

Jaren geleden studeerde Brigitte Klijn-van der Velden af aan onze opleiding en koos ervoor zichzelf te verdiepen en te specialiseren in deze materie. Ze is daarna een centrum begonnen en begeleidt nu mensen met hoogsensitiviteit. Zij begrijpt als geen ander wat het betekent hooggevoelig te zijn en toch te kunnen werken in deze hectische samenleving.

Brigitte biedt momenteel een gratis mini-cursus aan via haar website en het is meer dan de moeite waard om haar centrum eens te bezoeken of om een afspraak met haar te maken en jezelf te screenen op je hooggevoeligheid.

In de praktijk herkennen we snel hoogsensitieve mensen door te letten op de volgende symptomen: stress, vermoeidheid, een laag zelfbeeld, gebrek aan erkenning.

Hoogsensitieve mensen moeten leren beter te luisteren naar hun lichaam en hun grenzen leren stellen. Het loont zich om tumultueuze situaties te vermijden om zo vermoeidheid en de daarbij horende irritaties te voorkomen. Bovenal is het van belang dat een hooggevoelige persoon zichzelf leert waarderen als een unieke persoonlijkheid.

Wil je meer weten over hoogsensitiviteit?

In onze brainstormsessies rondom vernieuwing van de academie staan we eveneens stil bij dit fenomeen. Velen worden voor ‘overgevoelig’ versleten, terwijl er een andere fundamentele eigenschap van het zenuwstelsel geactiveerd wordt waardoor zintuiglijke indrukken intenser worden ervaren. (15 – 20% van de mensen heeft hiermee te maken)

Wat kunnen wij als academie doen? Mensen verwijzen bijvoorbeeld naar Brigitte of haar uitnodigen om een voordracht te geven binnen onze academie.

Erkenning is de eerste stap tot heling en waardering van deze unieke persoonlijkheid.

Op 16-04-2013, categorie: Blog door peterjan