Nieuwsbrief Mei 2013

Verwondering.

We hebben een nieuwe koning:
Willem Alexander krijgt van de Nederlanders een uitgebreid boek met allerlei ‘dromen’ in de hoop dat hij al deze suggesties gaat uitvoeren.

We hebben een intensieve trainingsweek in Nieuw-Bergen afgesloten en ontvingen bijzondere reacties van de studenten. We waren diep verwonderd door hetgeen ons ten deel viel. Niets is mooier dan met een groep mensen ‘op weg te gaan’ en te werken aan hun eigen droom!

“Zo groot als mijn verwondering is voor het ontluiken van leven, zo groot is mijn waardering voor de manier waarop jullie mij hebben ontluikt: met jullie kennis en ervaring, wijsheid en harte wensen”. (Monique IJtsma)

“Ik heb veel geleerd, inzichten gekregen en moet nog veel leren. Maar ik doe het met veel passie en heb twee geweldige mensen die me inspireren en motiveren en dat zijn jullie!” (Simone Thomas)

“Ik vond het fantastisch jullie te leren kennen: heel erg bedankt voor alle lessen, gesprekken en jullie gezelschap”. (Cynthia Jagtman)

Het was in alle opzichten een bijzondere training. In de week was er ook nog een healing. Onze adviseur, die ons begeleidt in het vernieuwingsproject van onze woon- en werkplek, Ted Brandjes, heeft zijn spirituele gave in dienst gesteld van onze studenten. Hij zal in juni 2013 ook meewerken aan de bijzondere workshop die mensen helpt om van hun angsten af te komen. Lees verder meer in deze nieuwsbrief.

Deel jouw droom.

Duizenden dromen zijn binnengekomen. Ook onze droom? We willen uiteindelijk dat er in Nederland en in de wereld overal ‘bewustwordingscentra’ ontstaan, waar mensen afrekenen met hun beperkingen en durven te gaan leven vanuit de eigen levensbedoeling.

Wanneer iedereen de eigen droom zou vormgeven, krijgen we een heel andere wereld.
Een wereld met mogelijkheden, een wereld vol initiatieven, gepassioneerde mensen die fluitend naar hun werk gaan omdat ze leven en werken vanuit hun droom.

Ook wij hebben een droom: een zingevingshotel.
Een plek waar mensen zich laten inspireren, tot rust komen, cursussen volgen om in contact te komen met de eigen levensopdracht, afrekenen met beperkte overtuigingen en ‘volledig’ gaan voor de eigen droom in het leven.

Deel jouw droom ook met ons: stuur ons een mail – info@loekknippelsacademie.nl – of schrijf je droom op onze facebook-pagina: Loek Knippels Academie.
Door het delen met elkaar maken we er samen een ‘mooiere wereld’ van.

Workshop: Relaxed op vakantie.

De titel geeft aan dat we een dag samen gaan werken aan jouw angsten.
Een dag om eerst inzicht te krijgen in je basisangsten, de manier waarop je daar tot nu toe mee omgegaan bent en hoe je het anders zou willen en kunnen. Vooraf aan deze unieke workshop krijg je eerst een healing door Ted Brandjes. Hij zal je vrij maken en de eerste angsten bij je wegnemen. Het gevolg is dat je na de healing en de dag ontspannen op vakantie kunt gaan.

Samen met een groep mensen kan je veel angsten loslaten.
Laat jouw angsten los en kom naar deze unieke workshop:
Zaterdag 15 juni, 10.00 – 17.00 uur in
Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide in Westelbeers.

Kosten (inclusief de healing) € 150,= Tussen de middag is er een lunch.
Het is tevens een mooie gelegenheid om de hoofdtrainers te zien werken. Vanaf september 2013 wordt de opleiding voortaan in losse modules aangeboden, naast seminars, workshops en weektrainingen.

Aanmelden kan via: info@loekknippelsacademie.nl

Diplomering – eedaflegging.

Op vrijdagavond 7 juni 2013 zullen de huidige vierdejaars hun diploma in ontvangst nemen in gezelschap van naaste familie en vrienden op een bijzondere locatie in Chaam.

De feestelijke diplomering begint om 19.30 uur. Als je wilt komen is het belangrijk dat je jezelf aanmeldt omdat er slechts ruimte is voor een beperkt aantal mensen.

De eedaflegging is altijd het hoogtepunt: door het afleggen van de eed verbind je je met de diepe beginselen van ‘hulpverlening’ waarbij de ‘volledige mens centraal staat’. Je beseft dat je niet altijd aan iedereen hulp kunt verlenen. Een goede hulpverlener stelt zichzelf dan ook de volgende vragen:

“Kan ik hulp verlenen?”
“Moet ik hulp verlenen?”
“Ben ik de juiste persoon die deze hulp kan verlenen?”

De eedaflegging is het delen van een ‘morele verantwoordelijkheid’ ten overstaan van familie en vrienden en collega’s.

Aanmelden kan nu via: info@loekknippelsacademie.nl

Laatste uitloting certificaten.

De notaris heeft de laatste loting verricht. De volgende nummers zijn uitgeloot: 4,16,18,20,24,36,38,99,102, 104, 105, 106.

De voorzitter van de “Vriendenkring IHC”, de heer Joop Boots zal hen die erom vragen hun certificaat vergoeden. Zoals tot nu toe gewoon was, werden de gelden meteen besteed aan een ander project. Dit jaar gaat de vergoeding dan ook naar enkele mensen die op Meunot willen bijtanken en zelf het verblijf niet kunnen betalen. Zij komen met een eigen tent en hebben drie keer in de week een sessie met Loek en/of Peter-Jan. Dit is de laatste loting en op dit moment zijn er geen certificaten meer in omloop.

Delights – EFT Deskundigen.

We vinden het fantastisch dat onze oud-student Marcel zich samen met zijn partner Nicole heeft gespecialiseerd in relatietherapie. EFT staat voor Emotionally Focused Therapy en gaat ervan uit dat de partners bij relatieproblemen de stabiele verbondenheid zijn verloren. Dit heeft vaak een negatief patroon van actie en reactie tot gevolg.

Samen met hun cliënten gaan Marcel Clement en Nicole van der Horst op zoek naar een veilige stabiele verbinding en daarnaast vanzelfsprekend goede communicatie.
Voor meer informatie: Delights, Frederik Hendriklaan 9, 5242 AR Rosmalen, www.delights.nu

Op 08-05-2013, categorie: Nieuwsbrieven door admin