WAT WIL IK NALATEN?

-         een ecologisch, duurzaam modelproject

-         een cultuureilandje zoals Rudolf Steiner dat noemt in de antroposofie

-         een ontstress-plek waar waarachtigheid centraal staat

-         een holistisch bewustwordingscentrum

-         een zingevingshotel

Zijn we niet allemaal af en toe bezig met de gedachte: “Wat wil ik eigenlijk nalaten en voor wie?”

Sommige denken dan meteen aan kunst, geld en juwelen. Je zou ook kunnen denken aan een geestelijk erfgoed: een idee, een concept of een duurzaam product waar anderen veel plezier en inzicht aan kunnen ontlenen.

We wonen nu een jaar in Zuid-Bourgondië en we hebben steeds duidelijker wat we echt met deze unieke plek willen. We weten ook dat er nog veel gedaan zal moeten worden om uiteindelijk te komen tot dat ultieme plan.

Maar diep van binnen ben en blijf ik een innovator.

Dat begon al als onderwijzer: ik geloofde niet in de cijfers, maar wilde vooral kijken hoe het kind het voor elkaar kreeg (wat was zijn motivatie?) en wat hij daarvoor wilde doen. Dat omschreef ik en nadat ik het basisonderwijs had verlaten, gingen veel scholen over tot een geschreven verslag in plaats van cijfers. Meer mensen hadden duidelijk dat je het totale kind steeds moet zien, en niet alleen zijn intellectuele vermogen. Het kind met al zijn potenties, het kind dat uitgedaagd wilde worden.

Zo kwam ik na diverse schooltypen ervaren te hebben bij de opleiding tot leerkracht terecht. Ik heb daar mijn passie kunnen delen met jonge mensen. Jonge mensen die aangeraakt werden door mijn vuur en uitgedaagd werden om vooral de totale leerling te zien en je niet blind te staren op je vak alleen.

Prachtige jaren, weinig studenten zag ik het onderwijs ingaan. De meesten kozen voor een universitaire studie of gingen het bedrijfsleven in.

En dan, na veel omzwervingen, vind ik het kasteeltje, of vindt het kasteeltje mij?

Hier wil ik werken en wonen rondom de thema’s: zingeving, duurzaamheid en ecologisch verantwoord in het leven staan, zonder de aarde uit te putten.

Het liefst zou ik helemaal selfsupporting zijn: eigen waterbron, eigen zonne-energie, eigen aardwarmte, goede, verantwoorde isolatie en een modelhuis willen vormen waar anderen kunnen komen (af)kijken.

En dan zou ik ook nog een biologisch-dynamische moestuin willen en kippen en ganzen op het terrein. De ene soort voor de bewaking, de andere soort  voor de verse eieren, waar we dan elke dag onze gasten mee kunnen verwennen.

We zullen vrijwilligers nodig hebben, deskundigen die weten waarover ik spreek en die ‘duurzaamheid, ecologisch verantwoord en selfsupporting’ eveneens in hun woordenboek hebben staan.

Ik weet nog dat – toen mijn lieve vriend Herman stierf – ik hem beloofd had om zijn as uit te strooien tussen de rozen op dit terrein. Herman was ervan overtuigd dat het ‘goed’ zou komen hier en dat deze plek een locatie voor bewustwording en duurzaamheid zou worden….

Ik zal geduld moeten hebben, en ook op zoek moeten blijven gaan naar:

  1. Studenten van de Kraaybeekerhof (of een andere alternatieve landbouwschool) en proberen daar mensen te werven voor een stage hier om een biologisch-dynamische moestuin aan te leggen;
  2. Vrijwilligers die het leuk vinden om een oud historisch dierenverblijf op te knappen zodat we kippen en ganzen kunnen houden;
  3. Vrijwilligers die het boeiend vinden en de kennis en kunde hebben om te helpen bij het isoleren van het dak van het koetshuis en het verder renoveren van het koetshuis;
  4. Vrijwilligers die het boeiend vinden en de kennis en kunde hebben om te werken met gipsplaten om op die manier badkamers te kunnen maken;
  5. Vrijwilligers die het boeiend vinden en de kennis en kunde hebben om het park mee aan te pakken rondom snoeien, verwijderen van wildgroei en het aanleggen van rozenperken en dergelijke….

En zo zijn er nog veel andere activiteiten te melden.

Intussen willen we aandacht vragen voor een soort ‘crowd funding’, om extra geld bij elkaar te krijgen voor dit project.

Wat mogen mensen dan daarvan terugverwachten?

  1. Je bent niet alleen vriend van dit project, je draagt het ook een warm hart toe en je mag op geregelde tijden hier (gratis) logeren;
  2. Je geeft vanuit je hart omdat je weet dat het een hoger doel betreft: het gaat er niet om dat wij het project bezitten, we zijn er verantwoordelijk voor en hebben het in die zin in ‘bruikleen’.

Heb je op één of andere manier een suggestie, kun je ons helpen bij één van de vragen, dan nodigen we je van harte uit om te reageren of dit blog door te sturen naar vrienden en kennissen waarvan je verwacht dat die open staan voor dit ‘duurzame’ project rondom bewustwording en zingeving.

Op 23-07-2013, categorie: Blog door peterjan