Wat maakt het uit? (door Martijn Maas)

Ik heb zojuist het zelfrealisatiejaar afgerond van de Loek Knippels Academie. Het resultaat in de groep mag er wezen: de blauwdrukken van ieders leven zijn verduidelijkt en versterkt, de rugzakken zijn geordend en aangevuld met ervaringen, inzichten en kennis. Ik kan zonder twijfel concluderen dat iedereen er beter, sterker, wijzer van is geworden: de rol van dirigent van je eigen leven is nog verder bekrachtigd.

Omdat het zelfrealisatiejaar gaat om holistische (4D) ontwikkeling (lichaam, gevoel, gedachtes en geest) is het logisch dat dit vooral gaat over het ervaren, het ondergaan, het doorleven van de methodes die op al deze vlakken tot ontwikkeling leid.

Als behoorlijk analytisch en logisch denkend type hou ik er van om zaken te begrijpen doorgronden. Ik ben zeer liergierig van aard, en wilde dus niet alleen maar ervaren maar ook leren! Ik wil weten WAAROM wij mensen zijn zoals we zijn, WAAROM we bepaalde methodes kiezen in het verhelderen van wat er in ons speelt. Ik wil ook graag weten WAT er nog in de weg staat, WAT er uit methodes komt, WAT de impact is, WAT je ervaart. Maar dan komen we in een grijs gebied .. namelijk het HOE. Hoe werkt nu een opstelling, hoe werkt een tekeninganalyse, hoe werken prenatale teksten? Op praktisch nivo weten we dat wel: we weten wat er moet gebeuren, hoe je kunt analyseren en hoe we kunnen associëren etc. Maar HOE kan het nu dat het binnenste zo intuïtief naar buiten komt, en HOE kan het nu dat iemand die mijn angst representeert in een opstelling zelf precies ervaart hoe dat voelt? HOE kan het nu dat in een ogenschijnlijk ter plekke verzonnen tekening zo veel geschiedenis en waarde komt?

Het antwoord: het maakt niets uit ..

Toeval? Spirituele energie? Zwarte magie? Ratio? Het maakt niets uit ..

Is het wel echt? Verzin ik het? Is het paranormaal? Het maakt niets uit.

Ieder kan en mag een eigen beeld, een eigen visie hebben over HOE het werkt. Daar is binnen deze opleiding gelukkig alle ruimte voor. Het enige dat echt telt is: haal je er iets uit? Komt het je iets vertellen? Ben je wijzer geworden? Is er iets opgehelderd? Kijkend naar alles wat we in het zelfrealisatiejaar hebben meegemaakt kan ik op deze laatste 4 vragen volmondig JA antwoorden.

Mijn persoonlijk visie op het HOE gaat veel verder dan toeval en ratio, een aantal hele bijzondere ervaringen dit eerste opleidingsjaar hebben dat enorm bekrachtigd. Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn .. dan vertel ik je daar graag over.

Op 08-06-2014, categorie: Blog door peterjan

Leave a Reply