JeZelf mogen zijn!

Je kan soms het idee hebben dat je geleefd wordt in plaats van zelf te leven. Dat je de grip op je leven even verloren bent. Dat je ver verwijderd bent van wat je eigenlijk wenst of van wat je ooit droomde.
Daardoor ervaar je in jezelf een gevoel van onbehagen, rusteloosheid, onvrede.
Leven vanuit jeZelf betekent ook leven vanuit integriteit waarbij voelen, handelen en je denken op één lijn staan en dit alles wordt geïnspireerd vanuit je hart.
Wanneer je nu naar een coach zou gaan, hoop je wel dat die vertrekt vanuit authenticiteit en integriteit, omdat je anders verder van huis raakt in je proces. Eigenlijk zouden we allemaal die eis mogen stellen aan de ontmoeting met een therapeut.
Je mag verwachten van een goede therapeut dat hij je relationele vaardigheden kan aanleren om beter met je partner om te gaan en dat je daarbij ondersteund wordt om een beter gesprek te kunnen voeren met je partner. De therapeut dient dan wel feedback te geven op jouw ontwikkelingsproces zodat je tijdig zaken kan bijsturen of aanleren.
Maar: Wat is toch meZelf zijn?
JeZelf mogen zijn betekent dat je vertrekt en leeft vanuit je ziele-opdracht, dat je weet hebt van wat je hier eigenlijk op deze wereld komt doen. Dat je daar handen en voeten aan kunt geven om vanuit die zuivere opdracht (voor mijn part noem je het je ‘roeping’) in het leven te staan. Er zijn al zoveel mensen die niet zichzelf zijn en aangepast gedrag vertonen of zich pleasend gedragen naar anderen om maar niet afgewezen te worden.
Hoe weet ik nu dat ik mijn ziele-opdracht leef?
Ik hoorde daar een leuke anekdote over. Wanneer je fluitend naar je werk gaat en ’s avonds fluitend naar huis gaat, zit je al aardig in de richting. Wanneer je niet leeft van het ene weekend naar het andere, zit je al beter. Maar wanneer je een vervullend leven leidt, zit je op het juiste spoor. En alleen jij weet of jouw leven zin en betekenis heeft, dat kan niemand voor je invullen, noch daarover oordelen.
Ik leef, dus ik besta!

Op 24-09-2014, categorie: Blog door peterjan