Maslow achterhaald.

We kennen allemaal wel de ‘piramide van Abraham Maslow’ waarbij hij vertrekt vanuit de basisbehoeften van de mens. Er is zelfs een bepaalde hiërarchie in de piramide: aan de basis staat de lichamelijke behoeften zoals voedsel, water, onderdak. Dat blijkt elk mens nodig te hebben.

Tenslotte groei/ontwikkel je door via veiligheid, sociale contacten, respect en zelfontplooiing. Alle psychologen en pedagogen hebben met dit model mogen werken, want het was de beroemde Maslow die het ontwikkeld had.

Er vindt echter een verschuiving plaats in de samenleving. Het meest basale contact wat een kind  nodig heeft, is sociaal contact met anderen. Juist met anderen die bereid zijn om voor hem/haar te zorgen, vooral omdat het kind dit nog niet zelf kan. Juist zonder deze sociale contacten kan een kind nooit opgroeien tot een volwassene.

De evolutie heeft het kind niet voor niks uitgerust met een ‘contactalarmsysteem’ wat wij huilen noemen. Prof. Dr. René Dieksta verwoordt het als volgt: “Een kind dat niet kan huilen, dus niet kan signaleren dat het contact met de ander wegvalt of te lang op zich laat wachten, is niet zelden ten dode opgeschreven”

We dienen dan ook vanaf de geboorte aandacht te hebben voor sociale vaardigheden want daarmee kan het kind en later de volwassene zich redden in de wereld.

Hoe vaak is er bij jou tijdens je werk gekeken naar je sociale vaardigheden of werd je alleen maar afgerekend op de taak die je te doen had? Kwetsbaarheid is daarbij belangrijk om van daaruit te werken aan de hechting met je medemens. Dan ontstaat er automatisch een behoefte om méér en openlijker te delen met elkaar en zo ervaar je tenslotte het contact als zinvol.

Veel contacten zijn zinloos omdat er geen sprake is van kwetsbaarheid en hechting, maar van op je hoede zijn, kleineren, de ander onder de duim willen houden of zogenaamd gevatte opmerkingen maken waardoor het gesprek dood slaat.

Mensen die dit als patroon hebben verheven, zijn niet uit op écht sociale contacten maar willen juist de ander op afstand houden.

Wat wil jij?

Hoe ga jij daar zelf mee om?

Durf je te delen vanuit je kwetsbaarheid?

Dit zou juist het zwaarst moeten wegen, aldus Dieksta, dan ben je als mens sociaal-vaardig.

Op 15-06-2016, categorie: Blog door peterjan

Leave a Reply