Klachtenprocedure

De Loek Knippels Academie en daarmee alle opleidingen van het Interntionaal Holistisch Centrum, zijn per september 2016 gestopt.

Momenteel is een sabbaticalperiode voor de grondleggers, Loek Knippels en Peter-Jan In der Rieden, na ruim 30 jaar intensief en indringend werken met mensen.

Hierdoor is de klachtenprocedure overbodig geworden.

Te zijner tijd zullen nieuwe initiatieven van het Internationaal Holistisch Centrum via deze website en via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan dus nog altijd