Waarom bij ons?

Wellicht herken je of voel jij je aangesproken door de volgende basisprincipes, van waaruit het Internationaal Holistisch Centrum  werkt:

1. Geluk is je geboorterecht.

Wij gaan er van uit dat iedereen streeft naar geluk en vervulling in zijn of haar leven. Carl Rogers noemde dit proces al zelfverwerkelijking. Deze levenskracht is bij velen weggezakt door de negatieve ervaringen in het leven, zoals emotionele en lichamelijke verwaarlozing, onderdrukking van jouw uniciteit, geestelijk en / of lichamelijk misbruik, kritiek. Veranderen is niet een ander worden, maar meer jezelf zijn.

2. Ieder mens kent basale behoeften en verlangens die vragen om vervulling:

 • aanmoediging
 • geruststelling
 • acceptatie
 • goedkeuring
 • begrip
 • respect
 • bevestiging
 • vertrouwen
 • bewondering
 • waardering
 • erkenning
 • zorg/verzorging

3. Mensen zijn in staat om fundamenteel te veranderen.

Er zijn mensen die zeggen dat onze persoonlijkheid al bij of zelfs voor de geboorte vaststaat en niet meer wezenlijk kan worden veranderd. Prof. Pieter Sauer – hoogleraar kindergeneeskunde in Groningen – onderbouwt de hypothese van het I.H.C. dat veel van onze gedragingen hun oorsprong vinden in ervaringen tijdens de prenatale periode. Dit sluit echter in onze zienswijze veranderingen niet uit. Wel is het zo dat hoe negatiever de vroegste ervaringen waren, hoe harder je zal moeten werken om te veranderen en hoe meer steun je daarbij nodig hebt.

4. Ieder kent een innerlijke weerstand tegen verandering.

Het is eenvoudiger om je leven op de automatische piloot vorm te geven of vanuit er van jou wordt verwacht. Deze mechanismen zijn diep in ons ingeslepen. Vaak blijven we dan ook onze gewoonten herhalen tot het moment waarop we bewust kiezen om deze te veranderen. Verandering komt niet vanzelf. Dit vraagt om doorzetting en zelfdiscipline, die wij als de twee grootste pijlers van spiritualiteit zien.

5. Pijn zien als groeikans in plaats van pijn vermijden
.

Als je blijft leven op de automatische piloot, zul je pijnlijke gevoelens en situaties uit de weg gaan. Wezenlijk veranderen vraagt de bereidheid om de confrontatie met pijnlijke herinneringen toe te laten en niet langer te omzeilen. Hierbij kunnen gevoelens naar boven komen als verdriet, angst, schuld, onmacht, schaamte en boosheid. Wanneer je nu bereid bent om met steun van anderen situaties, die je jouw hele leven al uit de weg bent gegaan, tegemoet te treden, kan heling ontstaan.
Wil je wezenlijk veranderen, dan word je onherroepelijk geconfronteerd met jouw zielenpijn. Eenmaal geheeld, kom je in contact met je levensopdracht.

Het Internationaal Holistisch Centrum vertrekt vanuit een integrale benadering, waarbij meerdere disciplines, methodieken en therapieën samen komen.