Filosofie

Voel dat de plek die we aan je geven een waarachtige is. De aandacht die we je geven komt van binnenuit. De liefde die je voelt stromen is oprecht. De kritiek die je soms kunt voelen, is waarachtig omdat we begaan zijn met jou als mens. We streven er naar om je terug te brengen bij je authentieke zelf en dat kan alleen wanneer wijzelf zo authentiek mogelijk leven. Wij willen een tijdlang jouw Gids zijn, zodat je het proces niet alleen hoeft te doen, maar je moet het wel zelf doen. De wereld verandert niet door politiek, theorieën of oorlogen. Zij verandert slechts door de energie van de authentieke liefde. We kunnen ons door die energie laten leiden: de keus is aan jou! Kies jij voor wat jij wilt veranderen in jouw leven om te komen tot een authentieke manier van leven?

Veranderen zit niet automatisch in elk mens opgesloten:
Velen zijn bang voor verandering en blijven zich aanpassen. Pijn kan een wezenlijk onderdeel zijn van je veranderingsproces. Pijn is nodig om te kunnen groeien. Het gaat er om de diepere betekenis van de pijn te leren verstaan. Wanneer een baby zou horen dat hij wel duizend keer zal vallen alvorens hij kan lopen, begint hij niet eens aan het loopproces. Zo is het ook met onze bewustwording.

We geloven vaak (te lang) dat we goed handelen, als we binnen het kader blijven van wat onze groep – familie, kerk, land, school – gelooft en wil. Als kind kent ieder zijn eigen legende, datgene waarvoor hij hier op aarde komt. Later geloven we niet meer dat het mogelijk is om te leven volgens onze eigen legende en kiezen we voor pseudo-veiligheid en daarmee smoren we elke verandering (bewustwording) in de kiem. Pijn kun je altijd zien als GROEIKANS. Het leven gaat tenslotte niet altijd over rozen. Daarnaast  blijven velen steken in een materieel bewustzijn: zij zijn een menselijke doener geworden, terwijl het er in de eerste plaats om gaat dat je een Menselijk Wezen wordt.

Hoe word je een Menselijk Wezen?

Door aandacht te hebben voor je Levensopdracht, te genieten van hetgeen je leven elke dag jou schenkt, door anderen nabij te zijn en anderen mee te laten genieten van je overvloed. Onze talenten, we hebben ze niet voor niets! Onze vreugde wordt pas echt vreugdevol wanneer we die kunnen delen met anderen. Ons verdriet wordt pas een doorbraak wanneer anderen de tranen mogen zien.

Loek Knippels, directeur van het Internationaal Holistisch Centrum (I.H.C.).